Ligazóns de interese

Inicio > Departamento de Orientación > Ligazóns de interese do departamento de Orientación  > UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Páxina web do Ministerio de Educación.
Contén información sobre a Universidade, bolsas, publicacións e novas de interese para todos vos.
Adscrición dos títulos de Técnico Superior de Formación Profesional ás ramas de coñecemento do Bacharelato
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia é un centro superior de ensinanzas artísticas de titularidade pública, dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Como tal ofrece as titulacións propias dos estudos superiores de arte dramática nas especialidades de Interpretación, Dirección de escena, Dramaturxia e Escenografía. Nestes momentos a ESAD de Galicia está en proceso de converxencia no Espazo Europeo de Educación Superior, estando prevista a súa plena incorporación ao dito espazo no curso escolar 2010-2011.
Universidade de A Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Comisión Interuniversitaria de Galicia