Inicio > Próximas actividades
Nota:para ver as actividades específicas dos departamentos, vaia á páxina do departamento correspondiente

Próximas actividades

Orientación sobre as PAU 2016

A Directora, Fernanda Sández, informará ao alumnado de 2º de bacharelato. Día 18 de abril, de 16:30 a 18:10
8 abril, Día Internacional do pobo xitano

O alumnado de etnia xitana do centro, participante no programa Promociona, contáronnos a razón da celebración deste evento e datos sobre a súa etnia. Preme para coñecelos. (Contén galería de fotos)
Obradoiro de Educación Afectivo- Sexual

Durante seis sesións de titoría, entre abril e maio. Alumnado de 4º ESO. Programa Educa Coruña do Concello de A Coruña
SOMOS DOUS, EU TAMÉN CONTO, Obradoiro para previr a violencia de xénero

Durante dúas sesións de titoría do mes de abril o alumnado de 3º ESO traballará para que sexa quen de identificar situacións nas que se produzan discriminacións por razóns de xénero ou de violencia de xénero. Potenciaranse actitudes de análise e críticas fronte as desigualdades e a violencia de xénero, favorecendo o desenvolvemento de habilidades de comunicación necesarias para unha resolución de conflitos non violenta. Incidirase nas actitudes positivas nas que se constate a existencia de relacións afectivo-emocionais saudables e na erradicación de mitos e estereotipos prexudiciais nas relacións de parella.
Obradoiro de sensibilización en Interculturalidade e Igualdade

Durante tres sesións de titoría no mes de abril o alumnado de 1º ESO tentarase de proporcionar unha visión global do funcionamento mundial e das diferencias norte-sur, promover unha actitude solidaria e xuta co resto das persoas, empatizando con persoas diferentes en raza, sexo, idade ou lugar de orixe. Farase fincapé en identificar prexuízos e cuestionar os estereotipos sociais e a influenza dos medios de comunicación na súa creación, así como en identificar situacións de abuso ou discriminación por razón de raza/cultura/sexo e reflexionar sobre os sentimentos asociados a estas situacións: medo, solidariedade, rabia, frustración,...
Páxinas:  1  2 ... 8  >