Inicio > Departamento de Debuxo > Actividades realizadas polo departamento de Debuxo  > 4º ESO

Actividades realizadas polo departamento de Debuxo

Trazos mestres: debuxos holandeses e flamencos do Victoria and Albert Museum

Actividade de realización dun cartel interactivo con Scratch e Makey Makey por alumnado de 4ª ESO de EPVA.
Deseños 4º ESO

Proxectos de deseño realizados no curso 2014-15.
Cores, plano e textura.

Actividade de creación de debuxos, con texturas e cores, tras o análise de imaxes e textos atopados en internet, para a realización dun vídeo e unha exposición "Contra o Maltrato".
Páxinas:  1