Inicio > Departamento de Inglés

Departamento de Inglés

PLAN DE TRABALLO DURANTE O PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES (a partir do luns 16 de marzo de 2020 (BAC) e do martes 17 de marzo de 2020 (ESO)

Marta Brage : todas as actividades estarán colgadas en Moodle

Olalla Calo: todas as actividades estarán colgadas en Moodle

Isabel González: todas as actividades estarán colgadas en Moodle

Marga Varela: todas as actividades estarán colgadas na páxina web do centro (departamento de inglés) (CONSULTAR TABOLEIRO DE ANUNCIOS)

Sara Veiras: todas as actividades estarán colgadas en Moodle