Inicio > Departamento de Lingua e Literatura Galega

Departamento de Lingua e Literatura Galega

TAREFAS DO ALUMNADO DURANTE O PERÍODO DE ALERTA SANITARIA:

As tarefas dos diferentes cursos da profesora Luísa Diéguez estarán a disposición do alumnado a partir de luns,16 de marzo, en Departamento de Lingua Galega, Materia, e logo no curso correspondente.                                         

O alumnado da profesora Mónica Arias, Paula García e Cristina Loureiro deberá empregar a aula virtual.