Inicio > Departamento de Matemáticas

Departamento de Matemáticas

 

 

"As matemáticas  son o alfabeto co que Deus escribiu o universo"

 Galileo-Galilei 

 

BIENVENIDOS

 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 

 Serve de complemento a matemáticas II para poder examinarse de matemáticas CCSS II na

ABAU.

Complementa o programa de matemáticas II e de

matemáticas CCSS II.

Axuda a obter a máxima cualificación en matemáticas  na ABAU. 

 

 

 

Importancia da estatística.

Necesidade de  obter unha boa nota de acceso a estudos superiores.

Multitude de grados universitarios e ciclos superiores utilizan esta potente ferramenta matemática