Inicio > Departamento de Matemáticas

Departamento de Matemáticas

 

 

"Las matemáticas  son el alfabeto  con el que Dios ha escrito el universo"

           Galileo-Galilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos,

 

 

 

 MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS

  

Serve de complemento a matemáticas II para poder

examinarse de matemáticas CCSS II na ABAU.

 

 

 

 

Complementa o programa de matemáticas II e de

 

matemáticas CCSS II.

Axuda a obter a máxima cualificación en matemáticas  na ABAU. 

 

 

  

 

Importancia da estatística.

Necesidade de  obter unha boa nota de acceso a estudos superiores.

Multitude de grados universitarios e ciclos superiores utilizan esta potente ferramenta matemática