Inicio > Departamento de Orientación

Departamento de Orientación

Prazos do proceso de admisión FP Grado medio e superior

Réxime ordinario - Réxime para as persoas adultas

 

 

Prazos do proceso de admisión FP Dual

 

 

 

 

 

 

 

Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020

www.edu.xunta.gal/fp/novas-datas-para-celebracion-das-probas-acceso-grao-medio-grao-superior-convocatoria-2020

 

-----------------------------

Para atender as demandas do alumnado e das familias, poñemos ao seu dispor o seguinte correo electrónico:

orientacionpuga@hotmail.com 

-----------------------------

 Guía con orientaciones para las salidas de los menores 

durante o confinamento a partir do  26 de abril de 2020, que publica o Goberno de España

-----------------------------

 Campaña de información e sensibilización sobre as altas capacidades

PARA MAIS INFORMACIÓN FAI CLIC NA SEGUINTE LIGAZÓN

Documento informativo en formato "pdf"


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campaña de información e sensibilización do centro de informacion ás mulleres coa que se pretende visibilizar e incidir no reparto equitativo das tarefas nosámbitos persoal, familiar e laboral.

 

 PARA MAIS INFORMACIÓN FAI CLIC NA SEGUINTE LIGAZÓN

twitter.com/IgualdadeCoruna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMO APOIAR AO NENOS E NENAS CON TDAH DURANTE ESTA CRISE DO COVID

https://childmind.org/article/como-apoyar-a-ninos-con-tdah-durante-la-crisis-del-covid-19/ 

 

A Ciug  colgará no seu portal web un formulario, para que podan facer a preinscrición en titulacións con prazas libres. Esta preinscrición só se levará a cabo durante o 27 de agosto.